วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

โจทย์ปัญหา

การทำโจทย์ปัญหาส่วนใหญ่มีพื้นฐานจากการไม่เข้าใจระบบจำนวนหรือบางครั้งก็ไม่เข้าใจภาษาไทยเพียงพอ.......

เรียนให้รู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดหากใส่ใจ